Du legg ned Tracesure® bolus med inngjevar. Det lekk sporemne ut etterkvart som vomvæske trenger inn.

Tracesure® har på grunn av dette ei rekke fordelar framfor andre tilskottsformer og andre typer bolus: 

 • Dei løyste sporemna blir raskt tatt opp i blodet
 • Konstant frigjeving under alle forhold og i alle dyr
 • Alle dyr får like mykje tilskott og dermed lik forutsetning til å vekse, produsere og yte
 • Mindre variasjon i miljø og fôring gjer det lettare å selektere dei rette dyra for avl
 • Kontroll på frigjeving gjer at innhaldet av potensielt giftige emne som selen kan vera høgare enn i andre bolus på marknaden
 • Bolusen smuldrar ikkje opp og blir mindre, men den held form og vekt i heile den aktive levetida. Dette gjer at risikoen for at dyret mister bolusen er veldig liten
 • Etter at vomvæske har trengt gjennom så sveller den opp og flyt opp i vomma og blir spytta ut. Då er bolusen tom.
Tracesure® leaching bolus

Storfe

Tracesure® Cu/l Cattle

Seks månaders tilskott av selen, jod, kobolt og koppar. Dosering etter vekt som vist nedanfor.

Bruksanvisning Tracesure® Cu/l Cattle
200-550 kg. 1 grøn+ 1 grå bolus (ei dose)
550-750 kg. 2 grøne + 2 grå bolus (to doser)
>750 kg. 3 grøne + 2 grå

Innlandet kan på grunn av lågare kopparbehov gje berre ein grå.

Pakning: 20 doser Animax kode: PR4099 NOK 1700,- +mvh
Inngjevar storfe Animax kode: PR4163 NOK 300,- +mva

Innhald i kvar dose (1grøn+1 grå bolus): Kopparoksid nåler 30 gram, kobolt 525mg, jod 3400mg, selen 500mg.

Tilbakehaldstid: Ingen

 

 • Koper
 • Kobalt
 • Jodium
 • Selenium

Tracesure® l Cattle

Seks månaders tilskott av selen, jod og kobolt. NB! Utan koppar. Dosering etter vekt som vist nedanfor.

Bruksanvisning Tracesure® l Cattle
200-550 kg 1 bolus
550-750 kg 2 bolus
>750 kg 3 bolus

Pakning: 10 bolusAnimax kode: PR4190 NOK 690,- eks mva
Storfeinngjevar Animax kode: PR4163 NOK 240,- eks mva

Innhald: Kobolt 500mg, jod 3400mg, selen 500mg.

Ingen tilbakehaldstid

 • Kobalt
 • Jodium
 • Selenium

Easycal®

Eit kalktilskott for forebygging av mjølkefeber hjå ku. Easycal® inneheld 65g kalk per flaske og dette er 50 % meir enn alle kalktilskott på marknaden. Easycal® smaker ikkje vondt, er ikkje irriterande eller etsande og er svært lett å gje. NB! Hugs å riste flaska godt så konsistensen blir seig.

Bruksanvisning Easycal®
Ei flaske (65 g calcium) ved fyrste teikn på kalving, ei ny flaske 12 timar seinare og evt på nytt ei flaske 12 timar seinar dersom ein framleis er redd for at kua får mjølkefeber.

Pakning: 8 flasker Animax code: PR4019 NOK 620,- +mva
Ekstra Easycal doseringsrør Animax code: PR4197 NOK 25,- +mva

Tilbakehaldstid: Ingen

Tracesure® leaching bolus

Kalv

Pardevit® E

Flytande tilskott av selen, kobolt, vitamin ADE og B12 for alle dyr – småfe, storfe og hest.

Pardevit E blir raskt tatt opp og virkar difor svært raskt. Egnar seg til forebygging av stivesjuke på kalv og lam ved utslepp eller for å sikre tilvekst på lam som har kort tid på beite før slakting. Pardevit egnar seg også til lam som er for unge til at ein kan bruke Lamb Finisher.

Pardevit E egnar seg der dyr treng antioksidantar.

Bruksanvisning Pardevit® E
Doserast etter vekt som vist på pakken.

Pakning: 1 liter Animax kode: PR4148 NOK 670,- +mva
Innhald per ml.: Kobolt 2,12 mg, selen 1,26 mg, vitamin A 11,830i.u, vitamin D3 2,620i.u, vitamin E 47.2i.u, vitamin B12 21μg.

Tilbakehaldstid: Ingen

 

 • Kobalt
 • Selenium
 • Vitamine A
 • Vitamine D 3
 • Vitamine E
 • Vitamine B 12

Tracesure® Cu/l Calf

Sporemnetilskott til mjølkerasekalvar rundt avvenning. Kalven må vera stabil drøvtyggar og ha ei vekt rundt 100 kg. Produktet er perfekt for småkalvar som går på beite fordi det sikrar opotimal utnytting av gras og grovfôr. Varer seks månader. Til kalv som veg meir enn 200 kg brukar du Tracesure Cu/I.

Bruksanvisning Tracesure® Cu/l Calf
Kalv 100-200 kg 1 bolus

Pakning:
20 bolus Animax kode: PR4000 NOK 1120,- +mva

Inngjevar til kalv Animax code: PR4194 NOK 300,- +mva

Inneheld: Kopparoksid 12,5 g,  kobolt 500 mg, jod 1700 mg, selen 250 mg

Tilbakehaldstid: Ingen

 • Koper
 • Kobalt
 • Jodium
 • Selenium
Tracesure® leaching bolus

Sau

Tracesure® Sheep & Lamb

Dette er produktet for sau og påsettlam. Det inneheld selen, jod og kobolt og den varer i seks månader. Sporemna lekk ut av bolusen ved at vomvæske trenger inn og derfor er frigjevinga konstant under alle forhold.

Bruksanvisning Tracesure® Sheep & Lamb
Sau og påsettlam etter sanking : >20 kg. 1 bolus

Sau og påsettlam ein månad før lamming: 1 bolus

Pakningar: 50 bolus Animax code: PR4239 NOK 1200,- +mva
200 bolus Animax code: PR4237 NOK 3600,- +mva

Inngjevar sau Animax kode: PR4052 NOK 250,- +mva
Universalinngjevar for Sheep and Lamb og Lamb Finisher Animax code: PR4221 300,- +mva
Innhald per bolus: Kob0lt 185 mg, jod 660 mg, selen 100 mg

Tilbakehaldstid: Ingen

 • Kobalt
 • Jodium
 • Selenium

Pardevit® E

Flytande tilskott av selen, kobolt, vitamin ADE og B12 for alle dyr – småfe, storfe og hest.

Pardevit E blir raskt tatt opp og virkar difor svært raskt. Egnar seg til forebygging av stivesjuke på kalv og lam ved utslepp eller for å sikre tilvekst på lam som har kort tid på beite før slakting. Pardevit egnar seg også til lam som er for unge til at ein kan bruke Lamb Finisher.

Pardevit E egnar seg der dyr treng antioksidantar.

Bruksanvisning Pardevit® E
Doserast etter vekt som vist på pakken.

Pakning: 1 liter Animax kode: PR4148 NOK 670,- +mva
Innhald per ml.: Kobolt 2,12 mg, selen 1,26 mg, vitamin A 11,830i.u, vitamin D3 2,620i.u, vitamin E 47.2i.u, vitamin B12 21μg.

Tilbakehaldstid: Ingen

 

 • Kobalt
 • Selenium
 • Vitamine A
 • Vitamine D 3
 • Vitamine E
 • Vitamine B 12

Tracesure® Sheep with Copper

Dette er produktet for sau og påsettlam som treng koppar i tillegg til selen, kobolt og jod. Varer i seks månader. Sporemna lekk ut av bolusen når vomvæske trenger inn og derfor er frigjevinga konstant under alle forhold.

NB! Produktet inneheld koppar og skal ikkje brukast der dyra får tilskott av koppar gjennom slikkestein, kraftfor eller andre kjelder. Skal berre brukast i ytre kyststrøk der kopparbehovet er kjent. Ta kontakt dersom du er i tvil om kopparbehovet.

Bruksanvisning Tracesure® Sheep & Lamb
Sau og påsettlam etter sanking : >40 kg. 1 bolus+1 kapsel NB! Kopparbehovet bør vera kjent.

Sau og påsettlam ein månad før lamming: >40 kg 1 bolus + 1 kapsel

Pakningar: 50 bolus Animax code: PR4240 NOK 1300,- +mva
200 bolus Animax code: PR4236 NOK 4100,- +mva

Inngjevar sau Animax kode: PR4052 NOK 250,- +mva
Universalinngjevar for Sheep and Lamb og Lamb Finisher Animax code: PR4221 300,- +mva
Innhald per bolus: Kob0lt 185 mg, jod 660 mg, selen 100 mg, 4 g kopparoksid

Tilbakehaldstid: Ingen

 

 • Koper
 • Kobalt
 • Jodium
 • Selenium

Tracesure® Selenium & Iodine

Dette er produktet for sau og påsettlam i områder der gras og beite inneheld nok kobolt. Dal- og fjellbygdene i innlandet er vist å ha høgare koboltinnhald i gras og beiteplanter enn kyststrøka. Innlandet har svært lite selen og jod. Selen og jod lekk ut frå bolusen over ein periode på seks månader.

Gebruiksaanwijzing voor de Tracesure® Selenium & Iodine
Sau og påsettlam: >20 kg. 1 bolus

Pakningar: 100 bolussen Animax code: PRPR4246 NOK 1400,- +mva
250 bolus Animax code: PR4183 NOK 3100,- +mva

Inngjevar: PR4052 NOK 250,- +mva

Innhald av sporemne: Jod 660 mg, selen 100 mg

Tilbakehaldstid: Ingen

 • Jodium
 • Selenium
Tracesure® leaching bolus

Lam

Tracesure® Lamb Finisher

Lamb Finisher gjev tilskott av selen, jod og kobolt i fire månader. Bolusen er liten og avgjev sporemne kort tid etter nedlegging. Den passar difor svært godt til lam som har ein månad eller meir igjen før dei er slaktemogne. Har lamma mindre enn ein månad før dei kan slaktast, er Pardevit E som er vårt flytande tilskott av selen, kobolt, vit ABE og vit B12 eit betre val.

Bruksanvisning Tracesure® Lamb Finisher
Ein bolus til lam frå 25 kg og minst seks vekers alder

Pakning: 50 bolus Animax kode : PR4219  NOK 650,- +mva
250 bolus  Animax code: PR4205 NOK 3100,- +mva

Inngjevar for lam og sau Animax kode: PR4221 NOK 300,- +mva

Bolus varer i fire månader og kvar enkelt bolus inneheld: Kobolt 100mg, jod 214mg, selen 50mg.

Tilbakehaldstid: Ingen då dette er tilskottsfôr

 • Jodium
 • Kobalt
 • Selenium

Tracesure® Lamb Finisher with Copper

Lamb Finisher gjev tilskott av selen, jod, kobolt og koppar i fire månader. Bolusen er liten og avgjev sporemne kort tid etter nedlegging. Den passar difor svært godt til lam som har ein månad eller meir igjen før dei er slaktemogne. Har lamma mindre enn ein månad før dei kan slaktast, er Pardevit E som er vårt flytande tilskott av selen, kobolt, vit ABE og vit B12 eit betre val.

NB! Lamb Finisher Traffic Lights inneheld 2g kopparoksid. Koppar har liten doseringsbreidde mellom mangel og forgiftning, så ein skal ikkje  bruke produktet før det er undersøkt kor stort kopparbehovet er. Generelt er det lam som beiter langs kysten som treng koppar.

Ta kontakt med oss om du er i tvil om dyra dine treng koppar.

Bruksanvisning Tracesure® Lamb Finisher with Copper

Ein bolus til lam frå 25 kg og minst seks vekers alder

Pakning: 50 bolus Animax kode : PR4219  NOK 700,- +mva
250 bolus  Animax code: PR4205 NOK 3300,- +mva

Inngjevar for lam og sau Animax kode: PR4221 NOK 300,- +mva

Bolus varer i fire månader og kvar enkelt bolus inneheld: Kobolt 100mg, jod 214mg, selen 50mg.

Tilbakehaldstid: Ingen då dette er tilskottsfôr

 

 • Koper
 • Kobalt
 • Jodium
 • Selenium

Pardevit® E

Flytande tilskott av selen, kobolt, vitamin ADE og B12 for alle dyr – småfe, storfe og hest.

Pardevit E blir raskt tatt opp og virkar difor svært raskt. Egnar seg til forebygging av stivesjuke på kalv og lam ved utslepp eller for å sikre tilvekst på lam som har kort tid på beite før slakting. Pardevit egnar seg også til lam som er for unge til at ein kan bruke Lamb Finisher.

Pardevit E egnar seg der dyr treng antioksidantar.

Bruksanvisning Pardevit® E
Doserast etter vekt som vist på pakken.

Pakning: 1 liter Animax kode: PR4148 NOK 670,- +mva
Innhald per ml.: Kobolt 2,12 mg, selen 1,26 mg, vitamin A 11,830i.u, vitamin D3 2,620i.u, vitamin E 47.2i.u, vitamin B12 21μg.

Tilbakehaldstid: Ingen

 

 • Kobalt
 • Selenium
 • Vitamine A
 • Vitamine D 3
 • Vitamine E
 • Vitamine B 12